Overheard sa MRT: Seven Words Para Mapa-Shut Up Ang Isang Lalake

No comments
When in MRT, hindi maiiwasang magkasakitan at magkainitan. I'm sitting in front of the bravest Ateng MRT passenger ever. Bakit sya brave?

Scenario: Nasasandalan siya ng isang Kuyang MRT passenger.

Ateng Brave: (in her calm voice, nakatalikod lang kay Kuyang Sandal) Ang bigat mo Kuya eh.
Kuyang Sandal : (medyo palaban at pabiro kasi kasama niya girlfriend niya) Ah kasi umaandar. Ganun talaga, tren to eh.
Ateng Brave: (still in her calm voice, not looking pa din to Kuya) Tumigil ka na. Baka masapak pa kita.
Kuyang Sandal: . . . . . . . .

There you have it, guys. With just seven words, Ateng Brave made Kuyang Sandal shut up.

Nagmamatyag.

Kuya Judy


No comments :

Post a Comment